Χαιρετισμός του Προέδρου

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Σας καλωσορίζουμε στη ιστοσελίδα μας η οποία δημιουργήθηκε πρόσφατα και την οποία προσδοκούμε να αναβαθμίσουμε περαιτέρω. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα μέλη μας, επιστημονικές μας εκδηλώσεις καθώς επίσης πληροφορίες για τις ρευματοπάθειες.

Πρώτιστος στόχος της Ρευματολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΡΕΚ) είναι η συνεχής βελτίωση της φροντίδας που παρέχουμε στους Κύπριους Ρευματοπαθείς. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη στενή συνεργασία της ΡΕΚ και του Αντιρευματικού Συνδέσμου Κύπρου (ΑΣΚ), τη βελτίωση της ήδη καλής συνεργασίας μεταξύ του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα και την καλύτερη και ευκολότερη πρόσβαση στα φάρμακα και ειδικά στα βιολογικά φάρμακα αφού εκεί είναι που υπάρχουν δυσκολίες.